Lidmaatschap

CONTRIBUTIE EN LICENTIES:
Per 1-1-2023 bedraagt de contributie van JBV Enschede € 102,00 per jaar.
Hierin is € 23,90 opgenomen voor het verplichte  lidmaatschap (licentie) van de NJJB.

De eenmalige inschrijfkosten voor een nieuw lid bedraagt € 4,00.
Het NJBB lidmaatschap geeft recht op deelname aan alle toernooien en regionale competities.
Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.
Bij tussentijdse aanmelding wordt de contributie per maand berekend.
Lidmaatschap JBV Enschede en NJBB (licentie) geldt voor één jaar (1 januari t/m 31 december).
Bij tussentijdse opzegging wordt geen contributie gerestitueerd.

Opzegtermijn: vóór 1 december van elk jaar schriftelijk of per mail aan adres van de secretaris.
Contributie dient jaarlijks betaald te worden na ontvangst van een contributienota.

DONATEURS:
Minimale donatie € 20,00 p/jr.
Hiervoor kan meegedaan worden aan alle interne clubactiviteiten.

Gironummer penningmeester:
IBAN banknr:  NL19 INGB 0006364042  t.n.v. Jeu de Boules Vereniging Enschede.