Nieuwsbrief 1- januari 2023

 

Nieuwsbrief

januari 2023

nummer 1

Beste leden, we willen jullie graag informeren over de data van onze vereniging voor 2023

Wintercompetitie:21 januari was de 2espeeldag van de Wintercompetitie.
18 februari volgt de 3ecompetitieda9/10 april Paasactiviteit

18 april De datum voor onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering is dinsdag om 19.30.

De data van onze eigen toernooien zijn :
22 april promotietoernooi (Bolhaar)
22 juli van Heek parktoernooi
20 augustus 50+ toernooi
2 september clubkampioenschappen

De data van de zomercompetitie zijn :
Zondag 21 mei in Enschede
Zondag 4 juni in Deventer
Zondag 25 juni in Gelre

Dit jaar doen we mee aan de actie van Sportaal die start met proeflessen bewegen.
Maandag 19 juni kunnen geïnteresseerden in jeu de boules een proefles volgen bij ons op de banen.

Tot slot een oproep aan iedereen die de contributie nog moet betalen:
Wilt u zo vriendelijk zijn dit voor 1 februari te doen?